Co nowego w Akademii

Formularz Zgody na udział w zajęciach

Szanowni Rodzice, prosimy o wypełnienie Zgody na udział dziecka w zajęciach i przekazanie dokumentu prowadzącemu na pierwszych zajęciach. Ze względu…

O Akademii

Celem głównym Akademii jest harmonijny i wszechstronny rozwój ruchowy, psychiczny oraz społeczny dzieci i młodzieży szkolnej Aglomeracji poznańskiej, przyczyniając się do budowania świadomego i zdrowego, młodego społeczeństwa, w oparciu o tożsamość regionalną.

Zajęcia edukacyjno-artystyczne odbywają się bezpłatnie dla dzieci z klas 1-3, w ramach zajęć pozalekcyjnych. Obejmują one m. in. przekazanie wiedzy dotyczącej polskiej kultury ludowej, kładąc nacisk na dziedzictwo kulturowe Regionu Wielkopolski, nauczanie poszczególnych figur i układów choreograficznych, rozwijanie poczucia rytmu i estetyki ciała, naukę podstawowych technik tanecznych oraz wokalnych. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę związaną z Zespołem Tańca Ludowego „Poligrodzianie”, jednego z najbardziej utytułowanych zespołów w kraju.

Program rozwoju młodych artystów zbudowany jest w oparciu o trzy etapy. Działalność Akademii ukierunkowana jest na wsparcie procesu rozwoju młodych ludzi, rozwiązując problemy społecznie ważne. Rozwój ruchowy ma ogromne znaczenie dla: dobrego stanu zdrowia i samopoczucia, wyładowania nagromadzonej energii i uwolnienia organizmu od napięcia, niezależności, uspołecznienia, kontroli motorycznej zapewniającej bezpieczeństwo fizyczne. Rozwój psychiczny natomiast przyczynia się do rozwoju aktywności poznawczej, rozwoju kompetencji kluczowych oraz emocjonalności. Rozwój społeczny odpowiedzialny jest za funkcjonowanie w społeczeństwie i kształtuje odpowiedzialność, empatię czy współpracę. Najzdolniejsi adepci Akademii mają możliwość rozwoju swoich umiejętności w Dziecięcym Zespole Tańca Ludowego „Mali Poligrodzianie”. Proces ten przygotowuje młodych artystów do działalności artystycznej w Zespole Tańca Ludowego „Poligrodzianie”.

Szkoły partnerskie

Kadra

Karol Rogacki

Organizator

Dofinansowano ze środków